این قتل باطن کثیف، پلید، خبیث، رذل و فاسد اصلاح طلبان را رو کرد. خوی  آدم کشی، خیانت به همسر اول و هوس رانی آنها را بر ملا کرد.

به دیگران تندرو و چماق به دست می گویند اما خود اسلحه به دست هستند. به غیرت دینی اعتراض می کنند اما خود به اسم غیرت و با تهمت زدن راحت همسران خود را به قتل می رسانند. می گویند با آبروی افراد بازی نکنید اما می کشند و تهمت هم می زنند آبرویش را هم بی جهت می برند. به دیگران ساندیس خور می گویند خودشان خون خوارند. برای هول دادن زنی که به پلیس زن حمله می کند بیانیه ها صادر می کنند اما از قتل همسر توسط یکی از خودشان دفاع می کنند. دم از حقوق زنان می زنند اما از حق همسر و مادر جوان که در حمام خانه اش ناجوانمردانه به قتل رسید دفاع نمی کنند.

نجفی از بزرگان اصلاح طلبان بود. او مورد حمایت خاتمی بود. او مورد حمایت هاشمی بود. او بزرگ دولت روحانی بود. او شهردار پایتخت بود. او برگزیده لیست امید و شورای شهر اصلاح طلب تهران بود. 

کسانی برای کشته شدن سگ ولگرد تجمع کرده و با ریاکاری ژست احمقانه و دروغین حمایت از حقوق حیوانات می گیرند در مقابل کشته شدن مادر جوان سکوت کردند بلکه از آن دفاع کردند. 

اصلاح طلبان، حامیان روحانی و هاشمی و خاتمی، وطن فروشان، شما جانی و قاتل هستید از حقوق زن سخن نگویید شما قاتل زنان هستید، تندروی را به اوج رسانده اید اسلحه به دست هابه دیگران چماق به دست نگویید. شما راحت به همسر خود خیانت کرده زنی دیگر اختیار می کنید. آقای نجفی این طور می خواستی تهران را به شهری امن برای زنان تبدیل کنی؟ 

نجفی فردی پرنفوذ بود. مقامات امنیتی و غیر امنیتی زیادی با او همراهی کردند تا خانواده مقتول را مجبور به بخشش کنند. شاید خانواده مرحومه استاد از قصاص نجفی گذشت کرد اما آیا مردم و جامعه هم گذشت کردند؟ خداوند هم گذشت کرد؟ آیا آن مرحومه نیز گذشت کرد؟

اصلاح طلبان عزیز شما نیز در جنایت نجفی شریک هستید. شما نیز خویی همچون نجفی دارید. تندخویی، تندروی و آدم کشی پیشه ی شماست. شنیده بودم که اصلاح طلبان در اوایل انقلاب مخالفان را نیست می کردند. حال بگویید شما تیر خلاص می زنید یا احمدی نژاد؟! تیر خلاص زدن کار شماست. 

اینا می گفتند احمدی نژاد کارش تیر خلاص زدن بوده و می گفتند اینها فقط اعدام بلدند اما دیدیم که تیر خلاص را هم خودشان می زنند و مردم را هم بی محاکمه در حمام اعدام می کنند. 

 

منبع : خط انقلاب |قتل یک مادر جوان کار خوبی است !
برچسب ها : اصلاح ,گذشت ,خلاص ,طلبان ,همسر ,مادر ,اصلاح طلبان ,مادر جوان ,مورد حمایت