اتفاقا یاد این افتادم که ایشان به جای سربازی با یک سفارش به نمایندگی ایران در سازمان ملل در آمریکا می رود و امریه سربازی با حقوق بالا می شود و همزان تحصیل می کند و در آخر وزیر می شود.
پس ظریف سربازی بود که به خانه ی آخر رسید و وزیر شد و در نهایت ملت ایران رو با برجام کیش و مات کرد

منبع : خط انقلاب |ظریف سربازی که وزیر شد
برچسب ها : سربازی ,وزیر ,ظریف سربازی